Elérhetőség

  Miértünk Sajószentpéterért Kulturális- és Sportcélú Alapítvány
Székhely:   3770 Sajószentpéter, Kossuth út 119.
Telefon:   06-20/952-56-54
Fax:   06-48/820-828
E-mail:   miertunk.sp@freemail.hu
Elnök:   Kalász László

Bemutatkozás

Az 1996. évben alapított civil szervezet Sajószentpéter város kulturális és sport életének élénkítését, az ebben rejlő értékek ápolását, széles körben történő népszerűsítését tartja fő célkitűzései között kiemelt célként. Az elmúlt 20 évben több jelentős esemény, program, rendezvény szervezésében voltunk kezdeményezők, majd ismétlődő szervezők, ami a város életében hagyományként fenn is maradt. Kiemelt tevékenységünk eredményeként a Bányász Emlékmű, mint egyedi művészeti értéket hordozó építmény, a mai napig minden évben a bányásznapi ünnepségek méltó emlékhelyévé vált.

Alapító tagok

 • Kádas István
 • Dr. Zsíros Sándor
 • Dr. Bakonyi Judit
 • Dr. Jeviczki Simon
 • Dr. Kiss Tamás

Kuratóriumi tagok

 • Kalász László – elnök
 • Dr. Gula József
 • Dr. Zsíros Sándorné
 • Aleva Mihályné
 • Alvári Dóra

Alapítványunk céljai

Sajószentpéter város kulturális, sport, ifjúsági, egészségügyi, oktatási élete a hivatalos állami és önkormányzati szerveződés keretén belül alapjaiban megoldott. Az elmúlt évtized tapasztalatai alapján e területeken a társadalmi elismertség, az alulról jövő kezdeményezések alapján történő civil kapcsolati rendszerek szükségessége tartotta és tarja fenn alapítványunk működését, céljainak hétköznapi megvalósítását.

A megváltozott helyi gazdasági környezet egyre jobban kínálja alapítványunk célkitűzései keretein belül elindított és hagyományként megteremtett elismerését és odaítélését, a kapcsolatok ápolását, további kapcsolatok bővítését, és a különböző rendezvények még tartalmasabb szervezésében való aktív közreműködését.

Céljaink megvalósításával Sajószentpéter város kulturális és sport célú közéletében életforma alakító példaképek bemutatásával, a széles közélettel való megismertetéssel hozzájárulunk a város polgári lokálpatrióta hagyományainak népszerűsítéséhez, ápolásához.

A város vezetésével közösen – pályázati kereteken belül – célunk a társadalmi összetartozás további erősítése, programok szervezése, közös rendezvényekhez további terek, területek kialakítása.

Menü 4

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Menü 5

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Eddigi tevékenységeink

Az alapítvány 1996-tól működik. Az alapítók alapvető célként és feladatként határozták meg Sajószentpéter város kulturális- és sport hagyományainak ápolását, ilyen irányú rendezvények szervezését és lebonyolítását.

Az elmúlt években megteremtettük a kiemelkedő ifjúsági sportolók díjazásának lehetőségét, az eredményeik elismerését, valamint az év pedagógusa, az év egészségügyi dolgozója, és az év rendőre cím odaítélésének feltételeit, mindezt hagyományteremtő szándékkal.

Külön büszkeség számunkra, hogy alapítványunk kezdeményezésére a város 75 évet betöltött polgárai közül kiemelkedő közéleti munkásságuk érdemeinek elismeréseként életműdíjat alapítottunk.

A kultúra napja alkalmából megrendezett városi ünnepségek szervezésében aktívan részt vettünk, és az ezen területen végzett kiemelkedő tevékenységekért átadtuk a kultúra díjat is.

Évente visszatérően a Sajószentpéteren született és élt képzőművészek és irodalmárok emlékhelyeinek emléktáblával való megjelölésében kezdeményezőek voltunk, és a megfelelő évfordulókon megemlékező rendezvényeket tartunk. Így például Barczi Pál, Sajószentpéteri Munkácsy-díjas grafikus- és festőművészre, és Lévay József költőre.

A város több évtizedes bányászati múltját megőrizve és tovább ápolva, kezdeményezésünkre és aktív szervező, közreműködő munkánk eredményeként sikerült létrehozni a bányászati emlékművet, ahol minden évben szervezésünkben bányásznapi megemlékezési ünnepséget tartunk.

Ifjúsági és Senior Terem labdarúgó emléktornát szervezünk évente kétszer, a nyári és téli időszakban.

Megszervezzük Sajószentpéter várossá avatásának ötévenkénti évfordulós ünnepségét, közreműködünk annak lebonyolításában.

Folyamatosan élő kapcsolatot tartunk a Sajószentpéteren született alkotó művészekkel (többek között: Kopcsik Lajos Oscar-díjas mestercukrász, Herczeg István grafikusművész).

A közelmúltban megvalósult egy 150 fős egyedi rendezvény szervezése a Sajószentpéterről elszármazott, de itt született állampolgárokkal, akik jelentős gazdasági, kulturális- és sport eredményeket értek el eddigi életük során.

Tervezett programjaink

 • Megvalósítandó program neve
 • Megvalósítandó program neve
 • Megvalósítandó program neve
 • Megvalósítandó program neve
 • Megvalósítandó program neve
 • Megvalósítandó program neve
 • Megvalósítandó program neve
 • Megvalósítandó program neve
 • Megvalósítandó program neve
 • Megvalósítandó program neve

Lezárult pályázataink

felhasználás
célja:
pályázati
azonosító:
EPER
azonosító:
beadás
dátuma:
támogatás
összege:
projekt
státusz:
működési költség NCA-EM-07-P-0440 HPI-2007-39331 2007.05.31. 420.000 Ft lezárt
működési költség NCA-EM-08-P-0041 HPI-2008-70955 2008.03.19. 125.000 Ft lezárt
működési költség NCA-EM-09-P-0052 HPI-2009-68594 2009.02.20. 100.000 Ft lezárt
működési költség NCA-EM-10-P-0092 HPI-2010-108820 2010.02.24. 100.000 Ft lezárt

Aktív pályázataink

Megszerveztük a 2017. május 5-én anyák napja tiszteletére megnyílt grafikai kiállítást. A kiállított képzőművészeti alkotások a város szülötte Kopcsik Lajos Oscar-díjas mestercukrász magángyűjteményéből kerültek ki. A kiállítást maga Kopcsik Lajos nyitotta meg.

Az alapítvány részt vett a Sajószentpéteri Városnapok szervezésében, koordinálásában, mely 2017. június 21-25. között került megrendezésre. Javaslatot tettünk a rendezvény keretében átadásra kerülő, az év sportolója, év díszpolgára, közszolgálatért-, valamint a pro urbe díjra, mely a város 75. évet betöltött polgárai közül kiemelkedő közéleti munkásságuk érdemeinek elismerését jelentő életmű díj.

Hagyománnyá vált a Szent Martin nemzetközi képzőművészeti tábor megrendezése, melyet évente július utolsó hetében szervezzünk változó helyszínen. 2017-ben Rudabányára kihelyezett alkotó helyen került megrendezésre. Szentmártoni Imre – művésznevén St. Martin – fuvola-, szaxofon-, pánsíp művész, mint szervezővel közösen, aki a telep heti működésében személyesen is részt vett.
A telepre az alkotó munkához olyan már befutott országos vagy nemzetközi eredményekkel is büszkélkedő grafikusokat, festőket, szobrászokat válogatunk, akik mellett a városban, és környékén élő vagy elszármazott fiatalok lehetőséget kaptak a különböző képzőművészeti szakágak, szakterületek, technikák megismerésére, kipróbálására, gyakorlására.
A művészek által itt alkotott művekből az alapítvány kiállítást szervezett a sajószentpéteri művelődési házban, ahol a látogatók 2 héten át csodálhatták meg az alkotásokat.

Minden évben az alapítvány feladata a bányásznapi rendezvények előkészítése, az emlékmű környezetének takarítására társadalmi csoportok szervezése, valamint a bányász zenekar meghívása.

A 2018-as évet az alapítvány a január 21-én megrendezésre kerülő – magyar kultúra napja alkalmából – a város szülötte Laczó József fotóművész munkáiból készült kiállítása nyitotta. A Herman Ottó Múzeum által gondozott, megyénk közelmúltja kordokumentumának számító sajtófotó-gyűjteményből válogatott fotókat örvendetesen sok látogató tekintette meg.

2018. március 8-án a nemzetközi nőnap alkalmából az alapítvány vendégül látta azokat a nőket, akik a munkájuk és családjuk mellett jelentős részt vállaltak az alapítvány által rendezett programok szervezésében, lebonyolításában.

A város önkormányzatával közösen kidolgoztuk a város közigazgatási területén működő civil szervezetek együttműködési programját, megvalósításukban elsődleges szervező szerepet vállaltunk.
Ennek eredményeként készült el a Sajószentpéter Városi Önkormányzat által a PÁTRIA Sajószentpéter Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása címmel beadott és elnyert pályázat. Legfontosabb feladata a lakosság részére kulturált helyek kialakítása a közösségi rendezvények lebonyolításához, programok szervezése a helyi hagyományok ápolására, és új hagyományt teremtő programok szervezése minden korosztályt figyelembe véve.

Menü 10

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Abc

...

...

...:

 • ...
 • ...
 • ...